GLAS ZA ORGLE

obvestila in pogovori o orglah in sorodnih temah.

sobota, 19. januar 2019

Potujoči glasbeniki, vključno z orglarji

Muzikološki inštitut ZRC SAZU je objavil katalog Potujoči glasbeniki - glasbene migracije v 17. in 18. stoletju povezane s prostorom današnje Republike Slovenije. Avtorica Katarina Trček Marušič je pripravila tudi uvodno razpravo, kjer ustvarjalce in poustvarjalce deli na začasno priseljene, začasno odseljene, trajno priseljene in trajno odseljene. Na osnovi sistematično urejenega kataloga,* ki temelji na že objavljenih podatkih, je mogoče ugotavljati mnoge povezave.

Iz uvodnega poglavja in kataloga je razbrati, da je med 'potujočimi' veliko število orglarjev. Orglarje sicer med glasbenike morda lahko uvrstimo v širšem pomenu besede. V zapisih tudi ni povsem jasno, ali in kdaj gre za dejanske selitve, kdaj pa le za občasna poslovna bivanja v kraju izdelave (npr. Calido). Navedba dolžin obdobij bi npr. dalo boljšo sliko, predvsem za morebitno nadaljevanje raziskave v smeri slogovnih vplivov.

Delo sicer predstavlja solidno izhodišče za analitsko in sintetsko muzikološko delo v prihodnje. Vsebina je prosto dostopna na http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:pggm/VIEW/* verjetno bodo tehniki katalog od Hočevarja naprej še uredili

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.