GLAS ZA ORGLE

obvestila in pogovori o orglah in sorodnih temah.

sreda, 12. november 2014

Analitska organologija

V okviru Ars organi Slovenia izvajamo tudi zahtevnejše statistične obdelave podatkov, ki služijo konkretni uporabi pri načrtovanju v posameznih občinah ali drugih območjih, hkrati pa rezultati lahko nazorno prikažejo stanje izbranih parametrov. V nadaljevanju je prikaz orgelske raznolikosti po slovenskih občinah.
V prikazu se osredotočamo na dva parametra, ki sta prikazana s položajem in velikostjo vsakega mehurčka. Vsak mehurček predstavlja eno slovensko občino. Osnovni element za merilo raznolikosti je orgelski register kot nedeljiv zvočni del orgel. Prikazane so občine z do 12.000 prebivalcev.
Položaj mehurčka kaže na raznolikost orgelske krajine v vsaki občini. Levo od regresijske premice se razvrščajo občine z nižjo stopnjo orgelske raznolikosti, desno tiste z bogato preteklostjo in z večjim sedanjim prizadevanjem za orgelsko dediščino. 
Velikost mehurčka prikazuje relativno število orgel v vsaki občini na 1000 prebivalcev. 

Urejena in kakovostno strukturirana podatkovna zbirka omogoča take in podobne napredne analize, ki jih je mogoče uporabiti za zgodovinsko vrednotenje, ugotavljanje trendov, načrtovanje povezovanja kulturne krajine v razvojne programe izbranega območja ali kot podlago za ciljne promocijske dejavnosti izdelovalcev ali vzdrževalcev orgel.   
Uporabljeni podatki: Ars organi Sloveniae, stanje 2014-06-01; Statistični urad Repblike Slovenije, stanje prebivalstva 2011.

Uporabljena orodja: MS-Access, MS-Excel z dodatki.

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.