GLAS ZA ORGLE

obvestila in pogovori o orglah in sorodnih temah.

sobota, 8. februar 2014

Za boljšo slovenščino

V sodelovanju članic in članov Slovenskega orgelskega društva, Ars organi Sloveniae in zunanjih strokovnjakov smo v preteklih mesecih poslovenili in delno poenotili nekaj čez 900 izrazov, ki se uporabljajo na področju orglarstva in orgel nasploh. Rezultat prizadevanj za boljšo slovenščino bo letos izšel v tretji izdaji večjezičnega slovarja v Belgiji.
Sistematičen prevod besedišča je pokazal, da večini orgelskih rečí znamo réči slovensko, oziroma, da smo se sposobni dogovoriti za namensko uporabo določene besede ali besedne zveze iz splošnega izrazoslovja. Z objavo v knjižni obliki 25 jezičnega slovarja, ki je opremljen z izdatnim slikovnim gradivom, se bo slovenski jezik tudi na orgelskem področju uvrstil med jezike, ki jezikovno kulturo s področja orgel ne samo imajo, ampak predvsem upajo odpreti evropski jezikovni krajini.

Projekt sodelovanja pri večjezičnem orgelskem slovarju bo predstavljen v Velenju, in sicer v torek, 18. februarja 2014 ob 18. uri, v okviru Občnega zbora SOD in vzporedno z Mednarodno orgelsko šolo, ki bo potekala v tamkajšnji glasbeni šoli.

Predstavitev projekta slovarja bo interaktivna, zato vse že vnaprej vabimo, da razmislite o naslednjih skupinah besed:
- organist, organistka; órglar, órglarka; órglavec, órglavka; orglávka, orglávec;
- pedal, pedal, pedal ... (kot klaviatura, tipka, melodija, del notnega črtovja, spožilec zbirnika ...);
- zrak, sapa, veter; zračni pritisk, zračni tlak; sapni tlak;
- (manualne tipke): spodnje - zgornje; bele - črne, celotonske - poltonske;


Slovensko orgelsko izrazoslovje ima predvsem dve ciljni skupini: tujo strokovno orgelsko javnost in domače pisce oziroma prevajalce. Želimo pa doseči tudi splošno javnost, zato delo za boljšo slovenščino ni zaključeno. V načrtu je namreč Slovenski orgelski slovar oziroma orgelski tezaver. V okviru tega projekta bomo orgelsko besedišče ponovno pretresli, ga razširili na nekatera mejna področja, morda celo pripravili pregled v preteklosti uporabljenih besed. Če se torej doslej niste mogli vključiti v besedno soustvarjanje, vas že zdaj vabimo v nadaljevanje.


Orgle so kultura. Besede so kultura.
Kultura ima svoj dan vsak dan.

Jurij Dobravec


---
Nekdaj je bilo takole

Kamilo Mašek: O cerkvenem petju in orglanji po deželi (1857)

Ignacij Zupan ml., Sostava orgelj, Cerkveni glasbenik (1882, od št. 5 naprej)

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.